قیچی

۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان

قیچی، متریال آلمانی و مونتاژ پاکستان ، قابل اتوکلاو

صاف