کالیپر

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مورد استفاده جهت تعیین بافت چربی بدن

صاف